februari 2010

 

In dit nummer:
Kanaleneiland Zuid vooruit
Maria van Hongarijedreef

 

Rubriek Krachtwijken:
Nieuwe minister
Vreedzame wijk onderzocht
City Campus MAX
Buitenruimte inrichten

 


 

Kanaleneiland Zuid vooruit
Medio februari stelde het college de Aanpak Kanaleneiland Zuid vast. De raad neemt waarschijnlijk in april een besluit. Maatregelen die onafhankelijk van een raadsbesluit kunnen worden uitgevoerd, worden nu al voorbereid: het opknappen van de Krajicek Playground en het Marco Poloplantsoen, de aanleg van een tweede Cruijff Court en het renoveren van woningen en speelplekken.
Tijdens een interactieve inspraakmiddag in januari dachten bewoners mee over de Aanpak. De bewoners zijn enthousiast over de concrete maatregelen maar bezorgd over de ingrijpende veranderingen die de komende jaren plaatsvinden, zoals de nieuwbouw van scholen en voorzieningen in het Marco Poloplantsoen.

 

Maria van Hongarijedreef
De zes wooncomplexen aan de Maria van Hongarijedreef staan er volgend jaar niet meer. Mitros laat hier ca. driehonderd woningen bouwen: honderd sociale huur- en tweehonderd koop- en (middel)dure huurwoningen. Deze plannen maken onderdeel uit van het gebiedsplan Spoorzone. Het college van B&W heeft begin februari het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vrijgegeven voor inspraak. Op 8 maart vindt de inspraakbijeenkomst plaats. Ook andere onderwerpen komen aan bod, zoals beheer en veiligheid tijdens de sloop. Daarnaast zijn er enkele organisaties aanwezig die in en rond de buurt actief zijn.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Nieuwe minister
De val van het kabinet vorige week heeft ertoe geleid dat de wijkaanpak voorlopig is ondergebracht bij minister Eimert van Middelkoop. Elly van Kooten, programmadirecteur Wijken laat weten beschikbaar te zijn voor (praktische) vragen via de wijkaccountmanagers of Ali Rabarison op telefoonnummer 070 3390297. Het jaarlijkse wijkbezoek aan Ondiep (dat gepland stond voor 8 maart aanstaande) gaat niet door.

 

Vreedzame wijk onderzocht
Het onderzoek 'Vreedzaam komt van school' uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, laat zien dat kinderen baat hebben bij de methode van de Vreedzame Wijk. De wijk Overvecht - al langer succesvol actief in het programma Vreedzame School - was in 2008 als eerste aan de beurt voor een uitbreiding naar de Vreedzame Wijk. In een dergelijke wijk worden alle aanbieders van 'kinderwerk' geschoold in de methode. De eenduidigheid zorgt ervoor dat organisaties die zelf niet toekomen aan het opzetten van een samenhangende pedagogische aanpak, eenvoudig kunnen aansluiten. Het onderzoek laat zien dat kinderen die de vreedzame stappen van het oplossen van een conflict kennen en er positieve ervaringen mee hebben opgedaan, de methode vanzelf ook toepassen op plekken buiten de school.

 

City Campus MAX
In Kanaleneiland start Mitros begin maart met het project Talent voor Zorg. Het gaat om jongeren in Utrecht die een opleiding volgen aan een van de Utrechtse Regionale Opleidingscentra (ROC) én extra ondersteuning nodig hebben. Een instabiele thuissituatie, onvoldoende opleiding en weinig sociale vaardigheden maakt hen kwetsbaar. Deze (tot nu toe elf) jongeren wonen onder begeleiding op een speciale etage in City Campus MAX. Ze huren een woning van de SSH (studentenhuisvesting) en krijgen daarnaast een stage- of werkplek in de zorg-, wellnes- of welzijnssector aangeboden. Daarmee wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. 
Ook stichting Trendy zoekt met het project De Brug samenwerking tussen jongeren uit de wijk en studenten uit het nieuwe wooncomplex City Campus MAX. Trendy is al sinds 1997 actief in de wijk en bereikt door haar specifieke werkwijze hardekernjongeren.

 

Buitenruimte inrichten
Het gebiedsplan Overvecht De Gagel Vernieuwt voorziet in acht zogenaamde speel- en wandelstraten. Deze straten blijven bereikbaar voor auto's maar krijgen opvallend meer ruimte voor groen, spelen en verblijven. De rest van de woonstraten wordt ingericht als 30- kilometerzone. In het ontwerp zijn ideeën van bewoners en kinderen verwerkt. Het idee is dat eind 2010 de schop in de grond kan.
In het kader van GrOeNDIEP start begin maart de herinrichting van de Meloen-, Okkernoot- en de Pippelingstraat. Hier worden de stoepen verbreed: 's avonds kan er geparkeerd worden en overdag biedt het extra speelruimte voor kinderen. Ook hier worden bewoners nauw betrokken bij de inrichtingsvoorstellen. Het project maakt onderdeel uit van het Groenstructuurplan Utrecht, een plan om meer groen in de stad te krijgen.

 

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven