STUW

In de STUW werken de Utrechtse corporaties samen aan goede woningen, prettige buurten en woonkansen voor huishoudens met een laag inkomen of anderen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Dat doen wij in samenwerking met de gemeente Utrecht, onze huurderorganisaties en allerlei organisaties en instellingen in de stad.

Lees verder

Nieuws

Heb jij een kamer vrij? Maak iemand blij!

Geef Tijdelijk Thuis is een platform waarbij hospitaverhuur in Utrecht wordt gestimuleerd om daarmee betere woonkansen voor kwetsbare doelgroepen te genereren en dakloosheid te voorkomen. Stichting Kamers met Aandacht, Onder de Pannen, Takecarebnb en Hospi Housing zijn actief in Utrecht en slaan voor deze pilot de handen ineen. Met deze pilot willen de initiatiefnemers voor […]

Lees verder

Samenwerking

Om onze maatschappelijke doelen te bereiken, werken we samen met de gemeente, met onze huurdersorganisaties en met tal van andere partijen in de stad zoals zorg- en welzijnsinstellingen.

Lees verder