STUW

In de STUW werken de Utrechtse corporaties samen aan goede woningen, prettige buurten en woonkansen voor huishoudens met een laag inkomen of anderen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Dat doen wij in samenwerking met de gemeente Utrecht, onze huurderorganisaties en allerlei organisaties en instellingen in de stad.

Lees verder

Nieuws

Utrechts Woondebat – Dinsdag 7 mei 2019

Hoe houden we Utrecht leefbaar? Ontvangen kwetsbare mensen voldoende begeleiding om zich thuis te voelen in de wijk? Hebben buurten met veel sociale huurwoningen nog voldoende veerkracht? Wie pakt welke rol in de aanpak van leefbaarheidsproblemen? Praat mee! Download hier de uitnodiging

Lees verder

Samenwerking

Om onze maatschappelijke doelen te bereiken, werken we samen met de gemeente, met onze huurdersorganisaties en met tal van andere partijen in de stad zoals zorg- en welzijnsinstellingen.

Lees verder