STUW

In de STUW werken de Utrechtse corporaties samen aan goede woningen, prettige buurten en woonkansen voor huishoudens met een laag inkomen of anderen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Dat doen wij in samenwerking met de gemeente Utrecht, onze huurderorganisaties en allerlei organisaties en instellingen in de stad.

Lees verder

Nieuws

Tender verhuisadviesdienst ter bevordering doorstroming woningmarkt

In de gemeente Utrecht is een tekort aan sociale huurwoningen. Er is meer vraag naar sociale huurwoningen dan dat er (corporatie)aanbod is of vrijkomt. Er is met name behoefte aan grote sociale huurwoningen. Deze woningen worden regelmatig bewoond door één of twee huurders op leeftijd die graag naar een kleinere toegankelijke woning willen verhuizen maar […]

Lees verder

Samenwerking

Om onze maatschappelijke doelen te bereiken, werken we samen met de gemeente, met onze huurdersorganisaties en met tal van andere partijen in de stad zoals zorg- en welzijnsinstellingen.

Lees verder