STUW

In de STUW werken de Utrechtse corporaties samen aan goede woningen, prettige buurten en woonkansen voor huishoudens met een laag inkomen of anderen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Dat doen wij in samenwerking met de gemeente Utrecht, onze huurderorganisaties en allerlei organisaties en instellingen in de stad.

Lees verder

Nieuws

Aandachtspunten nieuwe Utrechtse college

STUW heeft de fractievoorzitters van de vijf partijen die momenteel bezig zijn met het formeren van een nieuw college enkele aandachtspunten meegegeven. Op vele terreinen liggen er namelijk grote uitdagingen en dat geldt zeker voor het wonen in de stad Utrecht. Lees hier onze brief.

Lees verder

Samenwerking

Om onze maatschappelijke doelen te bereiken, werken we samen met de gemeente, met onze huurdersorganisaties en met tal van andere partijen in de stad zoals zorg- en welzijnsinstellingen.

Lees verder