Wonen staat op de agenda verkiezingen gemeenteraad Utrecht

Alle politieke partijen onderschrijven dat er in nieuwbouwprojecten rond de 30% van de woningen in de sociale huur moeten worden gebouwd. Kanttekening daarbij is dat voor wijken met veel sociale huur een uitzondering kan worden gemaakt. “Overvecht gunt elke wijk zijn sociale huurwoningen” aldus Els Wegdam van de Wijkraad Overvecht.

Dit kwam aan de orde in het woondebat op woensdagavond 31 januari 2018, georganiseerd door de vijf Utrechtse woningcorporaties in overleg met hun huurdersorganisaties. Vele politieke partijen waren aanwezig zoals CDA, CU, D66, GL, PvdA, PvdD, SP en VVD. Voorgesteld werd om een actieplan sociale huur te maken, zoals dat onlangs is vastgesteld voor de middenhuur. Dan hoeft er niet meer per nieuwbouwproject gestreden te worden voor 30% sociale huur, zoals in de Merwedekanaalzone.

Lokaal en creatief
In het algemeen riepen meerdere aanwezigen op tot meer creativiteit. Student@Starter pleit voor meer gebruik maken van loting waardoor spoedzoekers een kans krijgen. Een grotere differentiatie bevordert de leefbaarheid. Zoek daarom naar nieuwe woonvormen, eventueel tijdelijk, op bijzondere plekken. Bouwbedrijf Heijmans opperde tiny houses. Krachtstation wil dat wordt samengewerkt met lokale, flexibele partijen. De Ruimtemaker beveelt de innovatieve bouwbeurs in Zürich aan. Met regelmaat werd verwezen naar de Goede Buren Conferentie waar het succes van gemengde woonvormen werd besproken. De spreekwoordelijke “mensen van Jules” gaan daar een goede toekomst tegemoet. Bedoeld wordt Jules van Dam, directeur van de Tussenvoorziening, die stond voor alle zorgpartners in de maatschappelijke opvang. Enthousiast gesteund door de corporaties en wethouder Diepeveen.

Wethouder Jansen vroeg wie er in Utrecht is geboren. Dat bleken misschien 20 van de ruim 100 aanwezigen. Jansen stelde dat wij alleen al daarom als stad gastvrij moeten zijn voor nieuwe bewoners. De aanwezige huurdersvertegenwoordigers benadrukten nog eens dat zij gemengde wijken willen, dus overal sociale huurwoningen, en dat woningcorporaties betaalbaarheid en kwaliteit op lange termijn garanderen.