STUW visie

We zijn een gecommitteerde partner in de duurzame stedelijke ontwikkeling van Utrecht. We willen mede vormgeven aan een inclusieve, ongedeelde stad met gemengde wijken waar het fijn wonen is voor iedereen:

  • we willen nieuwe sociale huurwoningen bijbouwen, zodat de sociale huurvoorraad meegroeit met de stad;
  • we bouwen een variatie aan woningtypes, betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig;
  • onze sociale huurwoningen wijzen we passend toe aan de woningzoekenden op de wachtlijst (via WoningNet);
  • we huisvesten daarnaast allerlei kwetsbare doelgroepen;
  • we zorgen, samen met gemeente en instellingen, voor leefbare buurten door sociaal beheer en buurtbeheer.

Lees hier meer over onze visie op de bijdrage die wij als corporaties kunnen en willen leveren aan de ontwikkeling van de stad.