Publieksversie: Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan

Groot onderhoud, renovatie of sloop? Wat gaat er gebeuren met de woningen? Wat is het beste om te doen? Over deze vragen buigen de woningcorporatie en de betrokken huurders zich samen. De huurders worden hierbij ondersteund door bijvoorbeeld een bewonerscommissie. Hoe dat precies werkt, staat in het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan. Een belangrijk document, waarin alle afspraken, rechten en plichten van de betrokken partijen t/m 2021 zijn vastgelegd.

Wilt u snel en eenvoudig inzicht krijgen in de regels rondom sloop, renovatie en groot onderhoud? Bekijk dan de publieksversie. Hierin staan de belangrijkste punten samengevat. Zo kunt u direct zien welke afspraken gelden bij werkzaamheden aan uw woning.

De publieksversie van Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan is een gezamenlijk initiatief van de Utrechtse huurdersorganisaties, de STUW-woningcorporaties, en de gemeente. Met de publieksversie staan de belangrijkste punten vanaf nu in één document samengevat.

Heeft u vragen over deze publieksversie? Neem dan contact op met uw woningcorporatie.