Stedelijke prestatieafspraken over meer sociale huurwoningen en gemengde wijken

Meer gemengde wijken, meer betaalbare sociale huurwoningen en meer aandacht voor bijzondere doelgroepen. Dat zijn enkele speerpunten die de gemeente Utrecht, de vijf STUW-corporaties en de huurdersorganisaties overeen zijn gekomen in de meerjarige Stedelijke prestatieafspraken ‘Werken aan balans” die op 6 september werden ondertekend.

Lees meer:

De afspraken gelden voor de periode t/m 2022 en vinden een belangrijke basis in de nieuwe Woonvisie van de gemeente Utrecht. De prestatieafspraken zijn tevens de basis voor de afspraken die de gemeente eind dit jaar maakt met de afzonderlijke woningcorporaties en hun huurdersorganisaties voor de periode 2020 t/m 2022.

De opgaven waar de stad voor staat vragen om samenwerking tussen partijen voor de langere termijn. De opgaven zijn: vergroten van de sociale huurvoorraad, het werken aan gemengde (oude en nieuwe) wijken, het betaalbaar houden van de voorraad en verduurzaming van de woningvoorraad. “We zijn blij met deze afspraken”, zegt STUW-voorzitter Marije Eleveld. “De ambitie van de gemeente op het gebied van wonen is groot. Dagelijks zetten we ons in voor meer sociale woningen en leefbare buurten in Utrecht. Deze afspraken gaan ons helpen om de ambities waar te maken.”

Stedelijke prestatieafspraken 2020-2022