Remco de Maaijer opvolger van Arian Boersma als ondersteuner STUW

Eind maart zijn we erin geslaagd een netwerkstrateeg/directeur aan te trekken voor STUW en RWU.
Nadat de huidige RWU secretaris in 2019 had aangegeven te willen stoppen, hebben we als bestuurders besloten de secretarisfuncties van beide samenwerkingsorganisaties samen te voegen en aan deze functie een andere invulling te geven. Wij zijn blij met de komst van Remco de Maaijer en kijken uit naar de samenwerking met hem.
Remco de Maaijer gaat voor beide samenwerkingsverbanden 50% werken.

Remco heeft ervaring in vergelijkbare rollen en kent de regio Utrecht goed. Hij heeft er veel zin in en wij zijn ervan overtuigd dat hij veel voor zowel STUW als RWU kan betekenen om de samenwerking nog verder uit te bouwen en onze stakeholders actief bij de sociale volkshuisvesting te betrekken.

Er zijn goede afspraken gemaakt met Remco voor een geleidelijke indiensttreding vanaf 1 mei. Uiteindelijk zal hij vanaf 1 juli fulltime actief zijn voor STUW en RWU.
Direct hieraan verbonden is een werkoverdracht van Arian Boersma aan Remco de Maaijer. Wellicht dat Arian in de maand mei nog enkele werkzaamheden op zich neemt.

Met de komst van Remco nemen wij afscheid van Arian Boersma als secretaris van de STUW. Met het vertrek van Arian Boersma verliezen wij een professionele secretaris met een warm hart voor de sociale volkshuisvesting en voor die van Utrecht in het bijzonder. Zij heeft zich acht jaar lang ingezet voor de samenwerking tussen onze corporaties, voor onze gemeenschappelijk belangen en voor de samenwerking met de gemeente Utrecht en de huurders. Zij heeft daarin veel voor ons bereikt.

Namens het STUW bestuur,
Marije Eleveld, voorzitter