Habion sinds 1 januari 2020 deelnemer aan de STUW

Na een jaar ‘proefdraaien’ is Habion per 1 januari van dit jaar volwaardig STUW deelnemer geworden.
De kennis en ervaring van Habion op het gebied van ouderenhuisvesting wordt bijzonder op prijs gesteld en de andere STUW corporaties delen graag hun expertise met Habion. Zo is deze samenwerking voor alle partijen van toegevoegde waarde.

Habion stelt zich graag aan u voor:

Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Als maatschappelijk belegger biedt Habion ouderen huisvesting waar ze zich thuis voelen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen; zelfstandige woningen en wooneenheden in verzorgingshuizen. Ook in Utrecht biedt Habion op diverse plekken in de stad woningen aan.

Het is onze missie om ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Extra aandacht hebben we daarbij voor de kwetsbare ouderen. Bij het beheer en in de ontwikkeling van nieuwe projecten vragen we regelmatig wat ouderen zelf willen en kunnen. Zo komen we uit op nieuwe woonvormen en tevredener wonende ouderen.

Kijk op www.habion.nl