Heb jij een kamer vrij? Maak iemand blij!

Geef Tijdelijk Thuis is een platform waarbij hospitaverhuur in Utrecht wordt gestimuleerd om daarmee betere woonkansen voor kwetsbare doelgroepen te genereren en dakloosheid te voorkomen. Stichting Kamers met Aandacht, Onder de Pannen, Takecarebnb en Hospi Housing zijn actief in Utrecht en slaan voor deze pilot de handen ineen. Met deze pilot willen de initiatiefnemers voor verschillende doelgroepen veilige en fijne woonplekken vinden én strijden zij voor goede hospitaregels in heel Nederland.

 

Aanleiding

In Utrecht zetten verschillende organisaties zich in voor mensen waarbij het leven minder vanzelfsprekend gaat. Gelukkig kent de stad meerdere plekken van beschermd wonen. Maar er is ook een grote groep mensen die hiervoor niet in aanmerking komt, maar wel steun en aandacht kan gebruiken. Denk aan jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg, economisch daklozen, statushouders of studenten die zonder netwerk in Nederland verblijven. Voor hen is het fijn dat ze niet alleen een betaalbare woonruimte vinden, maar dat er ook iemand is die zich om hen bekommert en naar ze omkijkt. Dat kan zijn door samen te eten, te helpen bij het lezen van een ingewikkelde brief van de gemeente of het in elkaar zetten van een Ikea kast. Hospita kamerhuur zou voor hen een uitkomst zijn. Helaas is deze vorm van informele hulp grotendeels vergeten maar ook onmogelijk gemaakt door ingewikkelde regelgeving over kamerverhuur.

 

Samenwerking

Vorig jaar troffen Kamers met Aandacht, Onder de Pannen, Takecarebnb en Hospi Housing elkaar bij een evenement over social impact in de stad. Hier ontstond het idee om meer samen op te trekken in plaats van elkaar te beconcurreren. Alle vier organisaties zijn gebaat bij meer kamerverhuurders die zich willen inzetten voor de medemens. Ervan uit gaande dat we samen meer bereiken en potentiële kamerverhuurders kunnen helpen in hun overweging, is ervoor gekozen om een pilot te starten: Geef Tijdelijk Thuis Utrecht.

 

Doelstelling

In eerste instantie is de pilot erop gericht om hospitaverhuur bekender te maken in de stad. Kamerverhuur aan studenten is in deze studentenstad wel bekend, maar niet iedereen is zich bewust van het feit dat er ook andere doelgroepen zijn die een eigen kamer goed kunnen gebruiken. Door samen een wervingscampagne te starten worden Utrechters geprikkeld met één boodschap: Kamer vrij in huis? Geef tijdelijk thuis! Daarbij is een nieuwe website ontwikkeld die potentiële verhuurders helpt om een passende vorm en doelgroep te vinden. En om mensen met een kamer vrij te inspireren om verhuur te overwegen.