Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting STUW is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.