Nieuws

Medewerkers gemeente en corporaties bezoeken projecten in Overvecht
3 juli 2018

Al fietsend door de wijk bezochten we onder andere de Camera Obscuradreef (renovatie en toevoeging woningen in de plint, Mitros), de Henriëttedreef (duurzaamheidsproject Bo-Ex), de Ivoordreef (sloop/nieuwbouwproject Bo-Ex) en de Paranadreef (huisvesting bijzondere doelgroepen, Portaal).

Lees verder
Corporaties in Utrechtse regio kunnen minder bouwen en verduurzamen door nieuwe ATAD heffing
12 juni 2018

De corporaties, samenwerkend in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU)  kunnen minder bouwen, verduurzamen of werken aan huurmatiging als de nieuwe ATAD heffing in 2019 doorgaat. Deze komt bovenop de al bestaande verhuurderheffing en vennootschapsbelasting die beide ook verder omhoog gaan. De corporaties in de Utrechtse regio betalen nu al zo’n € 100 miljoen aan verhuurderheffing. Dat […]

Lees verder
Raadsleden en corporaties maken kennis in Overvecht
5 juni 2018

Op 5 juni ontvingen de STUW-corporaties een aantal raadsleden van de nieuwe Gemeenteraad op locatie in Overvecht voor een kennismaking. We hebben met elkaar gesproken over actuele thema’s, zoals de mogelijkheden voor nieuwbouw van sociale huurwoningen, de verduurzamingsopgave en de huisvesting van kwetsbare groepen. Daarna fietsten we door de wijk om op verschillende locaties zowel […]

Lees verder
STUW visie
18 april 2018

We zijn een gecommitteerde partner in de duurzame stedelijke ontwikkeling van Utrecht. We willen mede vormgeven aan een inclusieve, ongedeelde stad met gemengde wijken waar het fijn wonen is voor iedereen: we willen nieuwe sociale huurwoningen bijbouwen, zodat de sociale huurvoorraad meegroeit met de stad; we bouwen een variatie aan woningtypes, betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig; […]

Lees verder
Wonen staat op de agenda verkiezingen gemeenteraad Utrecht
18 januari 2018

Alle politieke partijen onderschrijven dat er in nieuwbouwprojecten rond de 30% van de woningen in de sociale huur moeten worden gebouwd. Kanttekening daarbij is dat voor wijken met veel sociale huur een uitzondering kan worden gemaakt. “Overvecht gunt elke wijk zijn sociale huurwoningen” aldus Els Wegdam van de Wijkraad Overvecht. Dit kwam aan de orde […]

Lees verder