Nieuws

Vacature netwerkstrateeg /directeur RWU-STUW 32-36 uur
11 december 2019

De 20 bestuurders van de netwerken Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) en Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) zoeken een bestuurlijk sensitieve academicus, met overtuigingskracht die de beide netwerken verder ontwikkelt. Het doel: het realiseren van de beste woningmarktregio van Nederland door het behartigen van de belangen van de aangesloten corporaties bij belangrijke stakeholders en het creëren van […]

Lees verder
Stedelijke prestatieafspraken over meer sociale huurwoningen en gemengde wijken
10 december 2019

Meer gemengde wijken, meer betaalbare sociale huurwoningen en meer aandacht voor bijzondere doelgroepen. Dat zijn enkele speerpunten die de gemeente Utrecht, de vijf STUW-corporaties en de huurdersorganisaties overeen zijn gekomen in de meerjarige Stedelijke prestatieafspraken ‘Werken aan balans” die op 6 september werden ondertekend. Lees meer: De afspraken gelden voor de periode t/m 2022 en […]

Lees verder
Utrechts Woondebat – Dinsdag 7 mei 2019
28 april 2019

Hoe houden we Utrecht leefbaar? Ontvangen kwetsbare mensen voldoende begeleiding om zich thuis te voelen in de wijk? Hebben buurten met veel sociale huurwoningen nog voldoende veerkracht? Wie pakt welke rol in de aanpak van leefbaarheidsproblemen? Praat mee! Download hier de uitnodiging

Lees verder
Publieksversie: Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan
4 februari 2019

Groot onderhoud, renovatie of sloop? Wat gaat er gebeuren met de woningen? Wat is het beste om te doen? Over deze vragen buigen de woningcorporatie en de betrokken huurders zich samen. De huurders worden hierbij ondersteund door bijvoorbeeld een bewonerscommissie. Hoe dat precies werkt, staat in het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan. Een belangrijk document, waarin alle afspraken, rechten en plichten van de betrokken partijen t/m 2021 zijn vastgelegd.

Lees verder
Medewerkers gemeente en corporaties bezoeken projecten in Overvecht
3 juli 2018

Al fietsend door de wijk bezochten we onder andere de Camera Obscuradreef (renovatie en toevoeging woningen in de plint, Mitros), de Henriëttedreef (duurzaamheidsproject Bo-Ex), de Ivoordreef (sloop/nieuwbouwproject Bo-Ex) en de Paranadreef (huisvesting bijzondere doelgroepen, Portaal).

Lees verder
Corporaties in Utrechtse regio kunnen minder bouwen en verduurzamen door nieuwe ATAD heffing
12 juni 2018

De corporaties, samenwerkend in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU)  kunnen minder bouwen, verduurzamen of werken aan huurmatiging als de nieuwe ATAD heffing in 2019 doorgaat. Deze komt bovenop de al bestaande verhuurderheffing en vennootschapsbelasting die beide ook verder omhoog gaan. De corporaties in de Utrechtse regio betalen nu al zo’n € 100 miljoen aan verhuurderheffing. Dat […]

Lees verder
Raadsleden en corporaties maken kennis in Overvecht
5 juni 2018

Op 5 juni ontvingen de STUW-corporaties een aantal raadsleden van de nieuwe Gemeenteraad op locatie in Overvecht voor een kennismaking. We hebben met elkaar gesproken over actuele thema’s, zoals de mogelijkheden voor nieuwbouw van sociale huurwoningen, de verduurzamingsopgave en de huisvesting van kwetsbare groepen. Daarna fietsten we door de wijk om op verschillende locaties zowel […]

Lees verder
STUW visie
18 april 2018

We zijn een gecommitteerde partner in de duurzame stedelijke ontwikkeling van Utrecht. We willen mede vormgeven aan een inclusieve, ongedeelde stad met gemengde wijken waar het fijn wonen is voor iedereen: we willen nieuwe sociale huurwoningen bijbouwen, zodat de sociale huurvoorraad meegroeit met de stad; we bouwen een variatie aan woningtypes, betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig; […]

Lees verder
Wonen staat op de agenda verkiezingen gemeenteraad Utrecht
18 januari 2018

Alle politieke partijen onderschrijven dat er in nieuwbouwprojecten rond de 30% van de woningen in de sociale huur moeten worden gebouwd. Kanttekening daarbij is dat voor wijken met veel sociale huur een uitzondering kan worden gemaakt. “Overvecht gunt elke wijk zijn sociale huurwoningen” aldus Els Wegdam van de Wijkraad Overvecht. Dit kwam aan de orde […]

Lees verder