STUW

In de STUW werken zes corporaties die werkzaam zijn in de gemeente Utrecht (Woonin, Portaal, Bo-Ex, Cazas Wonen, SSH en Habion) samen aan goede woningen, prettige buurten en woonkansen voor huishoudens met een laag inkomen of anderen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Dat doen wij in samenwerking met de gemeente Utrecht, onze huurderorganisaties en allerlei organisaties en instellingen in de stad.

Deelnemende corporaties

     

   

             

 

Onze woningen

De zes corporaties hebben in de stad bijna 48.000 zelfstandige huurwoningen (30% van de Utrechtse woningvoorraad) in bezit en ruim 10.000 onzelfstandige eenheden.

Meer informatie over de kenmerken van onze woningen in Utrecht kunt u vinden op de website van RWU onder publicaties.

Bestuur

In het bestuur van de STUW is elke corporatie vertegenwoordigd. Elk bestuurslid heeft een portefeuille.

  • Reijnder Jan Spits (Portaal), voorzitter, portefeuille: communicatie; prestatieafspraken, monitoring
  • Saar Spanjaard (Cazas Wonen), vice-voorzitter, portefeuille: aandachtsgroepen
  • Robert Straver (Bo-Ex), portefeuille: leefbaarheid, betaalbaarheid, RWU
  • Bastiaan Staffhorst (Woonin), portefeuille: duurzaamheid, nieuwbouw, woonruimteverdeling, SWRU
  • Rob Donninger (SSH), portefeuille: studenten, starters, veiligheid
  • Ton de Rond (Habion), portefeuille: wonen-welzijn-zorg; ouderen

Secretariaat

Het STUW-secretariaat ondersteunt het bestuur van het samenwerkingsverband. Daartoe behoort ook de voorbereiding van het overleg met de gemeente Utrecht, onder andere in de Stuurgroep Huren.
De medewerkers zijn ook aanspreekpunt voor externe contacten.

Remco de Maaijer, directeur

Hanneke van Kollenburg, secretaresse

Samenwerking RWU/SWRU

  • Het STUW secretariaat werkt nauw samen met het secretariaat van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) en de Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU).
  • Het RWU is het samenwerkingsverband van 16 corporaties in de regio Utrecht (U16).
  • De SWRU is het samenwerkingsverband van 15 corporaties in de Utrechtse regio over de woonruimteverdeling en dan met name de uitvoering daarvan via WoningNet.

Rikkert van Heerde, secretaris SWRU