Uit je Dakloos: Utrechters bouwen een huis op de Neude

In de week van 10-17 oktober gaan de Tussenvoorziening, de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Mitros, SSH, Bo-Ex, Cazas Wonen en Habion, en verschillende andere partijen een woning bouwen op de Neude, in het hart van de stad. Hiermee vragen we aandacht voor alle Utrechters die op zoek zijn naar een woning. Utrechters met en zonder woning zijn van harte welkom om mee te bouwen aan het huis. Samen met hen gaan we ook het stigma over dakloosheid afbreken. Dat doen we met een gevarieerd programma rondom de bouwplaats en in de Bibliotheek Utrecht.

Utrecht 900 jaar en het woningtekort
Het evenement ‘Uit je Dakloos’ viert het 900 jarig bestaan van de stad Utrecht mee. Het thema ‘Stad zonder muren’ laat zien dat iedereen welkom is in Utrecht. Utrecht blinkt uit in samenwerken! Maar het woningtekort laat ook een kloof zien die saamhorigheid onder druk kan zetten. Waar moeten de starters van 28 jaar wonen die nog steeds op de wachtlijst staan? Of studenten die veel te ver wonen om elke dag naar de studie in Utrecht te reizen? Of mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang? Of alle nieuwkomers? Met Uit je Dakloos willen we een brug slaan tussen woningbezitters en woningzoekers. Schaarste kan ook verbinden!

Bouwen en verbinden
Jules van Dam, bestuurder van de Tussenvoorziening: “Muren hebben we wel degelijk nodig om een huis te kunnen bouwen. Het huis dat we op de Neude gaan bouwen, gaan we daarna echt in gebruik nemen voor iemand die al veel te lang wacht op een plek. De muren die we met elkaar gaan neerzetten, vormen het fundament van onze gezamenlijke Utrechtse toekomst.” Medewerkers en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties en de corporaties in Utrecht (allen verenigd in de Armoedecoalitie) gaan daarom ook echt samen met de inwoners van Utrecht een huis bouwen op de Neude. Reijnder Jan Spits, manager Volkshuisvesting Portaal, namens de Utrechtse Woningcorporaties: ‘We bouwen nu een huis op de Neude waar straks -nadat we dit huis verplaatst hebben- een of misschien twee personen in kunnen leven. Maar eigenlijk willen met het bouwen van dit huis midden in het centrum aangeven dat er meer gebouwd moet worden.’

Stigma afbreken
Door de wooncrisis wachten er teveel mensen op een huis. Niet iedereen kan als dertiger bij zijn ouders blijven wonen. Of vindt na een scheiding jarenlang een logeerplek bij vrienden. Zonder vangnet, of als het vangnet is uitgeput, kan je dakloos raken. Het dakloos zijn is niet meer iets van ‘de zwerver’ van vroeger. Helaas is dakloosheid iets wat iedereen kan overkomen. Met het evenement ‘Uit je dakloos’ willen we laten zien dat dakloosheid vele gezichten heeft en willen we het stigma afbreken. En dat is belangrijk, omdat mensen zonder vaste woonplek door het heersende stigma, juist nog meer hindernissen tegenkomen om uit hun situatie te komen. Met een dagelijks gevarieerd programma gaan we samen op zoek naar mogelijkheden om alle woningzoekenden, of ze nou nog bij hun ouders wonen, ergens logeren of in de daklozenopvang verblijven, te helpen om hun recht op wonen te halen. Want wonen is een recht!

Programma
Buiten, op de Neude, vind je de werkplaats. Hier gaan we het huis bouwen! Maar ook op het terras is het gezellig. Kom kijken in het winkeltje en help mee in de moestuin. Hier vindt u het hele programma.

In de week van 10-17 oktober vallen Werelddaklozendag, Wereldvoedseldag én Wereldarmoededag.