Huurders corporaties kunnen via Hospi Housing kamer onderverhuren aan student

Vanwege de grote woningnood zijn Portaal, Mitros, Bo-Ex en Cazas Wonen, na een geslaagde pilot, een samenwerking aangegaan met Hospi Housing. In december 2022 start een gezamenlijke campagne om bewoners van sociale huurwoningen te begeleiden bij het tijdelijk verhuren van een kamer aan een student. Het doel van de samenwerking is het verminderen van de woningnood, het tegengaan van eenzaamheid en het voorkomen van armoede.

 

Hospitaverhuur als veelzijdige oplossing

Er zijn huurders die in een (te) grote huurwoning wonen. Na er jaren met een gezin gewoond te hebben, wonen zij er nu alleen of met een partner. Ook zijn er huurders die eenzaam zijn of moeilijk financieel rond kunnen komen. Anderzijds zijn er studenten die ver weg wonen maar in Utrecht studeren en dringend op zoek zijn naar een kamer. Hospi Housing biedt een oplossing door studenten die een kamer zoeken te koppelen aan mensen die een kamer over hebben, de zogenaamde host. Uit ervaring van Hospi Housing blijkt dat deze manier van wonen een positief effect heeft op het welzijn van zowel de host als de huurder.

Hospi Housing maakt persoonlijk kennis met alle hosts en helpt hen bij het tijdelijk verhuren van een kamer in huis. Bij de matching wordt goed gekeken naar de wensen van de host en de kamerzoeker. Voor hosts is de service gratis, kamerzoekers betalen een eenmalige bijdrage.

 

Sociale huur en inwoning

Met deze samenwerking richten de zes corporaties, verenigd in de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) en Hospi Housing zich op de groep mensen die behoefte heeft aan meer sociaal contact en een extra inkomen goed kunnen gebruiken.

Hospi Housing is in 2019 opgericht met de missie om het woningtekort onder studenten te verminderen. Dit doen ze door het concept van hospitaverhuur nieuw leven in te blazen. Ze koppelen kamerzoekers aan mensen met een kamer over. Een win-winsituatie: voor de host sociaal contact en een leuke bijverdienste, voor de student een zachte landing en voor beiden een unieke ervaring. Daan Donkers van Hospi Housing: “Met deze samenwerking slaan we meerdere vliegen in een klap. Wij brengen oude en nieuwe inwoners samen, zorgen voor culturele uitwisseling en bieden een sociale en duurzame oplossing voor de woningnood.”

 

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is informatievoorziening en persoonlijke begeleiding. Zo weten veel mensen niet dat het onderverhuren van een kamer meestal geen invloed heeft op de zorg- en huurtoeslag of AOW. Onderverhuur wordt door de corporaties meestal toegestaan, maar een huurder dient dit wel vooraf te melden. Tot slot is met de Utrechtse corporaties afgesproken dat de huurprijs ‘redelijk’ moet zijn, wat in de praktijk neerkomt op een huur tussen de € 250 en € 450 per maand.

 

Pilot in Utrecht

De Utrechtse woningcorporaties hebben genoeg huizen in hun bezit die geschikt zijn voor woningdelen. Mensen houden hun eigen leefruimte, maar delen bijvoorbeeld de keuken of badkamer. Tijdens de pilot die liep van september 2021 tot augustus 2022 onderzochten we wat de belangstelling is voor tijdelijke inwoning binnen de sociale huur. Het bleek dat huurders zich om verschillende redenen aanmeldden. Remco de Maaijer, directeur van het samenwerkingsverband STUW: ‘Zo blijkt de sociale component belangrijk. Oudere bewoners die alleen wonen na het overlijden van hun partner en met kinderen die al uit huis waren, vinden het fijn dat er nog iemand in hun huis woont. Ook het financiële aspect is belangrijk. Mensen kunnen wat extra’s doen en bijvoorbeeld op vakantie gaan van de huuropbrengsten. De laatste belangrijke reden is dat bewoners die een kamer over hebben gewoon graag iemand willen helpen.’

 

Naast het onderverhuren van een kamer bestaat ook de regeling Van Groot naar Beter, waarmee de Utrechtse corporaties doorstroming willen stimuleren. Deze regeling houdt in dat mensen die naar een kleinere woning willen verhuizen voorrang krijgen mits zij een grotere sociale huurwoning achterlaten. De samenwerking met Hospi Housing is aan aanvulling hierop omdat niet iedereen in een grote woning de stap naar een kleinere woning direct kan of wil maken. Een kamer onderverhuren is dan een passend tijdelijk alternatief.